Darbo dokumentai


Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 23/2019 (Discharge 2019): Farmers’ income stabilisation: comprehensive set of tools, but low uptake of instruments and overcompensation need to be tackled

26-02-2020 CONT_DT(2020)646940 PE646.940v01-00
CONT

Luke Ming FLANAGAN

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 16/2019 (2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Europos aplinkos ekonominės sąskaitos. Jų naudą politikos formuotojams galima padidinti“

27-01-2020 CONT_DT(2020)646905 PE646.905v01-00
CONT

Lefteris CHRISTOFOROU

DARBO DOKUMENTAS 2014 m. Tarnybos nuostatų reformos priemonių rinkinio įgyvendinimas Komisijoje. Sutaupyta daug, bet tai turėjo pasekmių darbuotojams

16-01-2020 CONT_DT(2020)644843 PE644.843v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 20/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas): Sienų kontrolę padedančios užtikrinti ES informacinės sistemos – veiksminga priemonė, tačiau daugiau dėmesio reikia skirti savalaikiams ir išsamiems duomenims

16-12-2019 CONT_DT(2019)644782 PE644.782v01-00
CONT

Tsvetelina PENKOVA

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 24/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Migrantų prieglobstis, perkėlimas ir grąžinimas. Laikas imtis aktyvesnių veiksmų mažinant atotrūkį tarp tikslų ir rezultatų

16-12-2019 CONT_DT(2019)645008 PE645.008v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DARBO DOKUMENTAS Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 5/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant skurdą

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

DARBO DOKUMENTAS Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 12/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 7/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „ES veiksmai tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje: užmojai platūs, bet būtina gerinti valdymą“

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG