Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Pamatnostādnes par pilsoņu grupu pieprasījumu apstrādi (nolūkā pārbaudīt Eiropas politisko partiju vai Eiropas politisko fondu atbilstību vērtībām, uz kuru pamata ir dibināta Savienība)

11-02-2020 AFCO_CM(2020)646887 PE646.887v02-00
AFCO

 

ATZINUMA PROJEKTS par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-02-2020

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

ATZINUMA PROJEKTS par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm — III iedaļa

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00
AFCO

 

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-01-2020

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND