Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

David McAllister David McAllister
AFET Committee Chair © European Union 2019 - EP
Laipni aicināti Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas (AFET) tīmekļa vietnē!

Ņemot vērā aizvien lielākos izaicinājumus un iespējas, ar kurām mēs saskaramies ārpus Eiropas Savienības, šīs komitejas 71 loceklis sniedz ieguldījumu ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas noteikšanā. AFET komiteja pārrauga šīs politikas īstenošanu un uzrauga, kā ES ārējās darbības līdzekļi tiek tērēti visā pasaulē. Arī ES parakstītajiem starptautiskajiem nolīgumiem ir vajadzīgs mūsu apstiprinājums.

Ārlietu komitejas mērķis ir nodrošināt, ka nolīgumos starp ES un trešām valstīm tiek garantēta demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības. Mēs arī turpmāk būsim daudzpusējo attiecību un uz noteikumiem balstītas starptautiskas kārtības virzītājspēks, kas atbalstīs atvērtību, taisnīgumu un nepieciešamās reformas visā pasaulē. Spēcīga ES ārējā darbība ir būtiska demokrātijai, labklājībai un drošībai mūsu kontinentā.

Aicinu jūs iepazīties ar jaunumiem un paziņojumiem šajā tīmekļa vietnē, lai uzzinātu vairāk par mūsu pašreizējo darbu, un noskatīties mūsu sanāksmes tīmeklī straumētās tiešraidēs.

David McAllister
Kontakti

Brussels Strasbourg