Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

GROZĪJUMI Nr. 1 - 19 - Atzinuma projekts ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

GROZĪJUMI Nr. 1 - 15 - Atzinuma projekts ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

GROZĪJUMI Nr. 1 - 4 - Atzinuma projekts par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 4 - Atzinuma projekts par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 61 - Atzinuma projekts Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 41 - Atzinuma projekts Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 398 - Ziņojuma projekts Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

GROZĪJUMI Nr. 1 - 326 - Ziņojuma projekts 2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

GROZĪJUMI Nr. 327 - 486 - Ziņojuma projekts 2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 226 - Ziņojuma projekts 2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA