Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Wednesday, 28 October 2020 EN

22-10-2020 CJ31_OJ(2020)10-28_1 PE659.099v01-00 AFET BUDG DEVE

MINUTES - Tuesday, 25 August 2020 EN

21-10-2020 AFET_PV(2020)08-25-1 PE655.944v01-00 AFET

MINUTES - Tuesday, 6 October 2020 EN

21-10-2020 AFET_PV(2020)10-06-1 PE658.922v01-00 AFET

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 16. oktobris

20-10-2020 AFET_PV(2020)10-16-1 PE659.024v01-00 AFET

EMENDAMENTI 1 - 196 - Progetto di relazione Effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito IT

15-10-2020 AFET_AM(2020)658900 PE658.900v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council concerning the 75th session of the United Nations General Assembly EN

15-10-2020 AFET_PR(2020)658932 PE658.932v01-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

AMENDMENTS 1 - 255 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

12-10-2020 AFET_AM(2020)658828 PE658.828v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

07-10-2020 AFET_PR(2020)657447 PE657.447v02-00 AFET
David McALLISTER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

07-10-2020 AFET_PR(2020)657487 PE657.487v02-00 AFET
Sven MIKSER

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

07-10-2020 AFET_PV(2020)10-01-1 PE658.849v01-00 AFET

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 12. jūnijs

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 585 - Ziņojuma projekts Covid-19 uzliesmojuma sekas ārpolitikā

01-10-2020 AFET_AM(2020)658797 PE658.797v01-00 AFET
Hilde VAUTMANS

ATZINUMA PROJEKTS par Direktīvas 2009/81/EK īstenošanu attiecībā uz iepirkumu aizsardzības un drošības jomā un Direktīvas 2009/43/EK īstenošanu attiecībā uz tādu produktu nodošanu, kas saistīti ar aizsardzību

29-09-2020 AFET_PA(2020)657437 PE657.437v01-00 AFET
Sven MIKSER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

28-09-2020 AFET_PR(2020)655684 PE655.684v01-00 AFET
Michael GAHLER

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

28-09-2020 AFET_PV(2020)09-10-1 PE657.314v01-00 AFET

ATZINUMS par jaunu ES un Āfrikas stratēģiju — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

23-09-2020 AFET_AD(2020)652358 PE652.358v02-00 AFET
Anna FOTYGA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 65 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

23-09-2020 AFET_AM(2020)657458 PE657.458v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēktiesībām un vides aizstāvju lomu šajā jautājumā

21-09-2020 AFET_PR(2020)655925 PE655.925v02-00 AFET
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

21-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-28_2 PE657.436v01-00 AFET DEVE DROI

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par pienācīgu rūpību uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildību

17-09-2020 AFET_PA(2020)655782 PE655.782v02-00 AFET
Raphaël GLUCKSMANN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

16-09-2020 AFET_PR(2020)657310 PE657.310v01-00 AFET
Isabel SANTOS

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 1. septembris

04-09-2020 AFET_PV(2020)09-01-1 PE657.148v01-00 AFET

GROZĪJUMI Nr. 1 - 388 - Ziņojuma projekts Priekšlikums ierosinājumam Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Baltkrieviju

03-09-2020 AFET_AM(2020)657166 PE657.166v01-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Covid-19 uzliesmojuma sekām ārpolitikā

02-09-2020 AFET_PR(2020)653845 PE653.845v04-00 AFET
Hilde VAUTMANS

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 14. jūlijs

02-09-2020 AFET_PV(2020)07-14-1 PE655.673v01-00 AFET

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas

25-08-2020 AFET_PA(2020)655905 PE655.905v01-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

GROZĪJUMI Nr. 1 - 323 - Ziņojuma projekts Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu

22-07-2020 AFET_AM(2020)655747 PE655.747v01-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 22. jūnijs

14-07-2020 AFET_PV(2020)06-22-1 PE653.899v02-00 AFET

ATZINUMS par mākslīgo intelektu: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienību no civilās un militārās izmantošanas viedokļa, un par valsts varu ārpus krimināltiesību piemērošanas jomas

09-07-2020 AFET_AD(2020)650702 PE650.702v02-00 AFET
Urmas PAET

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs

09-07-2020 AFET_PV(2020)07-06-1 PE654.085v01-00 AFET

GROZĪJUMI Nr. 1 - 351 - Ziņojuma projekts Ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību

08-07-2020 AFET_AM(2020)654064 PE654.064v01-00 AFET
Radosław SIKORSKI

ATZINUMS par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā

07-07-2020 AFET_AD(2020)648587 PE648.587v03-00 AFET
Hannah NEUMANN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 234 - Atzinuma projekts par jaunu ES un Āfrikas stratēģiju — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

02-07-2020 AFET_AM(2020)653741 PE653.741v01-00 AFET
Anna FOTYGA

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

01-07-2020 AFET_PV(2019)12-04-1 PE647.058v01-00 AFET

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

24-06-2020 AFET_AD(2020)650401 PE650.401v02-00 AFET
Urmas PAET

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Baltkrieviju

17-06-2020 AFET_PR(2020)652398 PE652.398v01-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu

16-06-2020 AFET_PR(2020)652425 PE652.425v02-00 AFET
Dragoş TUDORACHE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 20. aprīlis

15-06-2020 AFET_PV(2020)04-20-1 PE653.854v01-00 AFET

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 4. jūnijs

09-06-2020 AFET_PV(2020)06-04-1 PE652.641v01-00 AFET

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību

05-06-2020 AFET_PR(2020)652499 PE652.499v01-00 AFET
Radosław SIKORSKI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 67 - Atzinuma projekts Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas attiecas uz Eiropas Savienību no civilās un militārās izmantošanas viedokļa, un par valsts varu ārpus krimināltiesību piemērošanas jomas

03-06-2020 AFET_AM(2020)652560 PE652.560v01-00 AFET
Urmas PAET

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 19. maijs

02-06-2020 AFET_PV(2020)05-19-1 PE652.408v01-00 AFET

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

27-05-2020 AFET_PV(2020)01-20-1 PE646.880v01-00 AFET

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 250 - Ziņojuma projekts Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

GROZĪJUMI Nr. 251 - 389 - Ziņojuma projekts Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 165 - Ziņojuma projekts par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu

26-05-2020 AFET_AM(2020)650567 PE650.567v01-00 AFET
Sven MIKSER

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

25-05-2020 CJ38_OJ(2020)05-25_1 PE652.281v02-00 AFET INTA

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu ES un Āfrikas stratēģiju — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

18-05-2020 AFET_PA(2020)652358 PE652.358v01-00 AFET
Anna FOTYGA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 151 - Atzinuma projekts Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā un drošības politika

11-05-2020 AFET_AM(2020)650566 PE650.566v01-00 AFET
Hannah NEUMANN

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

11-05-2020 AFET_PV(2020)05-07-1 PE650.703v01-00 AFET

GROZĪJUMI Nr. 1 - 360 - Ziņojuma projekts ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā

07-05-2020 AFET_AM(2020)650694 PE650.694v01-00 AFET
Javier NART