Parastā meklēšana

Meklēšana

Atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam/ Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšanu

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-02-2020

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-02-2020

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2020. gada 9. janvāris

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ZIŅOJUMS par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 19 - Atzinuma projekts ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS