Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris

26-11-2019 AGRI_OJ(2019)12-04_1 PE644.774v01-00
AGRI

 

ATZINUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-12-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 18. novembris

11-11-2019 AGRI_OJ(2019)11-18_1 PE643.163v01-00
AGRI

 

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 25. septembris

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 4. novembris - Otrdiena, 2019. gada 5. novembris

31-10-2019 AGRI_OJ(2019)11-04_1 PE642.997v02-00
AGRI

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI