Parastā meklēšana

Meklēšana

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 25. septembris

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-08-1 PE641.440v01-00
AGRI

 

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 1. oktobris

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-01-1 PE641.441v01-00
AGRI

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 7. oktobris - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

23-10-2019 AGRI_PV(2019)10-07-1 PE641.452v01-00
AGRI

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 2 - Atzinuma projekts par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

GROZĪJUMI Nr. 1 - Atzinuma projekts par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

24-09-2019 AGRI_PV(2019)07-22-1 PE641.078v02-00
AGRI

 

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-10-2019