Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Ekonomikas un monetārā komiteja

27-01-2020

15:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

Juridiskā komiteja

27-01-2020

15:00

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KOORDINATORI

27-01-2020

16:30

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

28-01-2020

09:00

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

28-01-2020

14:30

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

27-01-2020

15:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

28-01-2020

09:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

28-01-2020

14:30

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

27-01-2020

16:00

Brisele : JAN - 6Q2

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ AR APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKU ATBRUŅOŠANĀS LIETĀS IZUMI NAKAMITSU

Budžeta kontroles komiteja

28-01-2020

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

28-01-2020

09:30

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

Konstitucionālo jautājumu komiteja

28-01-2020

11:00

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

28-01-2020

14:30

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

Ārlietu komiteja

28-01-2020

18:00

Brisele : PHS - P3C050

+ Darba grupa

+ Working group on Western Balkans

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

29-01-2020

19:00

Brisele : PHS - P6B054

+ TRIALOGS

+ Motor Insurance Directive 2018/0168(COD)

Ārlietu komiteja

03-02-2020

15:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme