Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Budžeta kontroles komiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : JAN - 6Q2

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

14:30

Brisele : JAN - 6Q2

+ Kārtējā sanāksme

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

14:30

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

Zivsaimniecības komiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

14:30

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

14:30

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

Lūgumrakstu komiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : PHS - P1A002

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

14:30

Brisele : PHS - P1A002

+ Kārtējā sanāksme

Cilvēktiesību apakškomiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

10:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

15:30

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

12-11-2019

09:00

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

14:30

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

12-11-2019

15:30

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

Konstitucionālo jautājumu komiteja

12-11-2019

11:30

Brisele : ASP - A3G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

12-11-2019

14:30

Brisele : ASP - A3G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

12-11-2019

15:45

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

18-11-2019

14:30

Brisele : JAN - 6Q2

+ Kārtējā sanāksme