Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 28. septembris

20-10-2020 CONT_PV(2020)09-28-1 PE658.812v01-00 CONT

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

20-10-2020 CONT_PV(2020)10-01-1 PE658.826v01-00 CONT

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 11/2020 (Discharge 2019): Energy efficiency in buildings: greater focus on cost-effectiveness still needed EN

19-10-2020 CONT_DT(2020)658933 PE658.933v02-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2020 (Discharge 2019): The European Investment Advisory Hub — Launched to boost investment in the EU, the Hub’s impact remains limited EN

14-10-2020 CONT_DT(2020)655654 PE655.654v02-00 CONT
Maria GRAPINI

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 09/2020 (2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) — ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls

08-10-2020 CONT_DT(2020)658839 PE658.839v01-00 CONT
Marian-Jean MARINESCU

AMENDMENTS 35 - 246 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

30-09-2020 CONT_AM(2020)658795 PE658.795v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

MINUTES - Thursday, 3 September 2020 EN

28-09-2020 CONT_PV(2020)09-03-1 PE657.248v01-00 CONT

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

10-09-2020 CONT_PA(2020)655861 PE655.861v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft report 2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council EN

10-09-2020 CONT_AM(2020)657304 PE657.304v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report 2018 discharge: General budget of the EU - European Economic and Social Committee EN

10-09-2020 CONT_AM(2020)657305 PE657.305v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Budžeta kontroles komitejas ieguldījums attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (2018/0135(CNS))

12-08-2020 CONT_AL(2020)655894 PE655.894v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

MINUTES - Monday, 6 July 2020 EN

23-07-2020 CONT_PV(2020)07-06-1 PE655.661v01-00 CONT

MINUTES - Thursday, 25 June 2020 EN

20-07-2020 CONT_PV(2020)06-25-1 PE655.693v01-00 CONT

OTRĀ ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

10-07-2020 CONT_PR(2020)653766 PE653.766v02-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

OTRĀ ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

07-07-2020 CONT_PR(2020)653749 PE653.749v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

18-06-2020 CONT_PV(2020)05-07-1 PE652.468v01-00 CONT

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs - Piektdiena, 2020. gada 29. maijs

17-06-2020 CONT_PV(2020)05-28-1 PE652.589v01-00 CONT

MINUTES - Thursday, 11 June 2020 EN

17-06-2020 CONT_PV(2020)06-11-1 PE653.776v01-00 CONT

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 13/2019 (2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Revidēto ES iestāžu ētikas satvari: iespējami uzlabojumi”

16-06-2020 CONT_DT(2020)652617 PE652.617v01-00 CONT
Maria GRAPINI

MINUTES - Wednesday, 19 February 2020 - Thursday, 20 February 2020 EN

26-05-2020 CONT_PV(2020)02-19-1 PE650.526v01-00 CONT

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu iecelt Helga Berger par Revīzijas palātas locekli

26-05-2020 CONT_PR(2020)652386 PE652.386v01-00 CONT
Mikuláš PEKSA

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

15-05-2020 CONT_PV(2020)01-21-1 PE646.893v01-00 CONT

Budžeta kontroles komitejas ieguldījums attiecībā uz ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

11-05-2020 CONT_AL(2020)650377 PE650.377v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

23-04-2020 CONT_PV(2020)01-28-1 PE647.139v01-00 CONT

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 25/2019 (2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Datu kvalitāte budžeta atbalsta jomā: nepilnības dažos rādītājos un mainīgo daļu maksājumu pārbaudē”

15-04-2020 CONT_DT(2020)646904 PE646.904v01-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

Atzinums par 2021. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm — III iedaļa

27-03-2020 CONT_AL(2020)648626 PE648.626v01-00 CONT
Monika HOHLMEIER

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

26-03-2020 CONT_PV(2019)12-04-1 PE648.460v02-00 CONT

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 11. novembris - Otrdiena, 2019. gada 12. novembris

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-11-1 PE644.742v01-00 CONT

MINUTES - Thursday, 28 November 2019 EN

24-03-2020 CONT_PV(2019)11-28-1 PE644.861v01-00 CONT

AMENDMENTS 1 - 151 - Draft report Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 EN

10-03-2020 CONT_AM(2020)648436 PE648.436v02-00 CONT
Joachim KUHS