Please fill this field

Uzklausīšanas

Komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanu, ja uzskata, ka tas ir vajadzīgs sekmīgai attiecīgā jautājuma izskatīšanai. Uzklausīšanu var rīkot kopīgi divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tās sniedz iespēju uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lapā var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas un runātāju iesūtītos materiālus.

DEVE

On Wednesday 22 January 2020, the Committee on Development (DEVE) held a public hearing on effectiveness, efficiency and results of EU aid for sustainable development with experts, including Thomas Gass, the Co-Chair of the Global Partnership of Effective Development Cooperation, Mr Thomas Gass, OECD DAC Chair Ms Susanna Moorehead, Mr Vitalice Meja of the network "Reality of Aid Africa" and Ms Jean-Letitia Saldanha of the European Network on Debt and Development.

DEVE

With participants including Commissioner Stylianides and representatives from UN OCHA, the International Committee and International Federation of the Red Cross (ICRC/IFRC) and the NGO Médecins Sans Frontières (MSF), this public hearing on the future of the EU’s humanitarian aid provided Members the opportunity to discuss with stakeholders key humanitarian challenges, and the way forward to address these, including commitments made at the World Humanitarian Summit.

DEVE ENVI

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).