Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Laipni aicināti Eiropas Parlamenta Cilvēktiesību apakškomitejas tīmekļa vietnē!

Mūsdienu pasaulē, kurā pastāvīgi tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības, Eiropas Savienība joprojām ir stingri apņēmusies savā iekšpolitikā un ārpolitikā aizsargāt un veicināt cilvēktiesību universālumu.

Eiropas Parlaments un tā Cilvēktiesību apakškomiteja (DROI) veicina informētību par konkrētām cilvēktiesību situācijām, sadarbojas ar plašu sarunu partneru loku un pārrauga cilvēktiesību ievērošanu ES ārējās darbībās, īpašu uzmanību pievēršot saskaņotības nodrošināšanai starp visām Savienības ārpolitikas jomām (piemēram, tirdzniecības, patvēruma un migrācijas jomā) un tās cilvēktiesību politiku.

Viena no galvenajām apakškomitejas funkcijām ir rūpīgi pārbaudīt ES cilvēktiesību politikas īstenošanu, tās ietekmi un devumu darbā, kura mērķis ir iedarbīgi veicināt cilvēktiesību standartu un tiesiskuma un demokrātijas principu ievērošanu partnervalstīs.

Izmantojot viedokļu apmaiņu, pētījumus un ziņojumus, misijas partnervalstīs, kā arī starptautiskajās un reģionālajās cilvēktiesību organizācijās un reaģējot uz steidzamajām rezolūcijām, apakškomiteja centīsies risināt ar cilvēktiesību problēmu un konfliktu pastāvīgu pieaugumu saistītos jautājumus, veidojot vienotu izpratni un izskatot uzlabojumu un rīcības iespējas.

Mūsu sanāksmes tiek straumētas tīmeklī, un mums var sekot līdzi tviterī: @ EP_HumanRights.

Maria Arena
Priekšsēdētāja