Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Alexandra GEESE Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 336 - Ziņojuma projekts Kapitāla tirgu savienības (CMU) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 13. jūlijs

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

GROZĪJUMI Nr. 1 - 285 - Ziņojuma projekts Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

GROZĪJUMI Nr. - Digital Finance: emerging risks in crypto-assets - regulatory and supervisory challenges in the area of financial services, institutions and markets

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

GROZĪJUMI Nr. 1 - 572 - Ziņojuma projekts Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu iecelt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoru

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 15. jūnijs

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana

17-06-2020 ECON_PR(2020)648524 PE648.524v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Supplementary question about the distribution of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

16-06-2020 ECON_QZ(2020)653784 PE653.784v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā

15-06-2020 ECON_PR(2020)652447 PE652.447v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 groza attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

09-06-2020 ECON_PR(2020)652577 PE652.577v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2017/2454 groza attiecībā uz piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos

09-06-2020 ECON_PR(2020)652578 PE652.578v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs - Otrdiena, 2020. gada 9. jūnijs

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē

04-06-2020 ECON_PR(2020)650539 PE650.539v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 27. aprīlis

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652427 PE652.427v01-00 ECON
Marco ZANNI

Perguntas escritas ao BCE e ao CUR em 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652431 PE652.431v01-00 ECON
Nuno MELO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ECB’s deliberations and assessments on the macroeconomic impact of the Public Sector Purchasing Programme (PSPP) EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652505 PE652.505v01-00 ECON
Sven SIMON

Domestic investor base of a Euro area sovereign bonds EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652509 PE652.509v01-00 ECON
Luis GARICANO

GROZĪJUMI Nr. 59 - 183 - Atzinuma projekts Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveidošana

02-06-2020 ECON_AM(2020)652545 PE652.545v01-00 ECON
Henrike HAHN

GROZĪJUMI Nr. 184 - 464 - Atzinuma projekts Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveide

02-06-2020 ECON_AM(2020)652564 PE652.564v01-00 ECON
Henrike HAHN

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 18. maijs - Trešdiena, 2020. gada 20. maijs

29-05-2020 ECON_PV(2020)05-18-1 PE652.429v01-00 ECON

GROZĪJUMI Nr. 20 - 115 - Ziņojuma projekts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju

27-05-2020 ECON_AM(2020)652494 PE652.494v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

ATZINUMS par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

25-05-2020 ECON_AD(2020)648489 PE648.489v02-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650689 PE650.689v01-00 ECON
Marco ZANNI

Preguntas escritas al BCE y a la JUR en 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650690 PE650.690v01-00 ECON
Ernest URTASUN

ECB and the promotion of the Charter of Fundamental Rights EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)652426 PE652.426v01-00 ECON
Clare DALY

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2020. gada 26. maijs

22-05-2020 CJ16_OJ(2020)05-26_1 PE652.415v01-00 BUDG ECON

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju

20-05-2020 ECON_PR(2020)652396 PE652.396v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

AMENDMENTS 24 - 180 - Draft report Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area EN

19-05-2020 ECON_AM(2020)652297 PE652.297v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

14-05-2020 ECON_PA(2020)650729 PE650.729v02-00 ECON
Henrike HAHN

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 21. aprīlis

08-05-2020 ECON_PV(2020)04-21-1 PE650.573v01-00 ECON

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 5. maijs

08-05-2020 ECON_PV(2020)05-05-1 PE650.676v01-00 ECON

Purchase of sovereign bonds in the context of the covid-19 crisis EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650620 PE650.620v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ Domènec RUIZ DEVESA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650621 PE650.621v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

23-04-2020 ECON_AM(2020)650530 PE650.530v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu

16-04-2020 ECON_PR(2020)648522 PE648.522v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650382 PE650.382v01-00 ECON
Emmanouil FRAGKOS

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650441 PE650.441v01-00 ECON
Marco ZANNI