Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

ENVI Chair Pascal Canfin ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Laipni lūgti ENVI komitejas tīmekļa vietnē!

Ņemot vērā, ka ENVI komitejā strādā 81 deputāti, tā patlaban ir lielākā Eiropas Parlamenta komiteja. Tas ir spēcīgs rādītājs un nepārprotams signāls, kas liek saprast nepieciešamību Eiropas Savienībai cīņā pret klimata pārmaiņām virzīties uz priekšu straujāk un vērienīgāk.

Šā parlamentārā sasaukuma laikā mēs strādāsim pie tā, lai pieņemtu regulējumu nolūkā līdz 2050. gadam Eiropā panākt oglekļa emisiju neitralitāti. Mēs darīsim visu, lai vērienīgo zaļo kursu piedāvātu visiem Eiropas iedzīvotājiem nolūkā sasniegt tik ļoti nepieciešamo pāreju uz videi draudzīgāku ekonomiku. Mēs nodrošināsim, ka šī pāreja ir taisnīga un izdevīga visiem iedzīvotājiem.

Mēs papildus tam turpināsim darbu arī pie citām politiskām prioritātēm — dažas no tām ir bioloģiskā daudzveidība, aprites ekonomika, sabiedrības veselība, pārtikas nekaitīgums, gaisa un ūdens kvalitāte, ķīmisko vielu un pesticīdu izmantošana. Vēl mēs cieši sekosim līdzi to politikas nostādņu īstenošanai, par kurām mēs vienojāmies.

Šajā lapā jūs atradīsiet plašu informāciju par mūsu komiteju. Es esmu apņēmies nodrošināt augstāko pārredzamības līmeni, lai palielinātu iedzīvotāju izpratni un līdzdalību mūsu darbā.

Pascal Canfin
Kontakti

Brussels Brussels