Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

OPINION on the impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

MINUTES - Monday, 4 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

MINUTES - Monday, 11 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

MINUTES - Tuesday, 12 May 2020 EN

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

AMENDMENTS 1 - 241 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

03-07-2020 ENVI_AM(2020)654051 PE654.051v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

DRAFT OPINION on Cohesion policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

ATZINUMS par ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimālu izmantošanu

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma „ES Veselība”)

17-06-2020 ENVI_PR(2020)653803 PE653.803v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

16-06-2020 ENVI_PR(2020)652637 PE652.637v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko regulējumu ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

15-06-2020 ENVI_PR(2020)652351 PE652.351v02-00 ENVI
Delara BURKHARDT

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 21. aprīlis

11-06-2020 ENVI_PV(2020)04-21-1 PE650.523v01-00 ENVI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 173 - Atzinuma projekts Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars

11-06-2020 ENVI_AM(2020)652646 PE652.646v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas

10-06-2020 ENVI_PA(2020)653750 PE653.750v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 181 - Atzinuma projekts Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana

09-06-2020 ENVI_AM(2020)650680 PE650.680v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

08-06-2020 ENVI_PA(2020)652353 PE652.353v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

AMENDMENTS 54 - 1094 - Draft report Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652555 PE652.555v01-00 ENVI
Jytte GUTELAND

GROZĪJUMI Nr. 1 - 329 - Ziņojuma projekts Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652627 PE652.627v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

GROZĪJUMI Nr. 330 - 674 - Ziņojuma projekts Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652628 PE652.628v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

GROZĪJUMI Nr. 675 - 746 - Ziņojuma projekts Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana

08-06-2020 ENVI_AM(2020)652629 PE652.629v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

GROZĪJUMI Nr. 1-69 - Atzinuma projekts Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu

05-06-2020 ENVI_AM(2020)647121 PE647.121v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 675 - 696 - Atzinuma projekts Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveide

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650633 PE650.633v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

GROZĪJUMI Nr. 38 - 285 - Atzinuma projekts Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveide

03-06-2020 ENVI_AM(2020)650732 PE650.732v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

GROZĪJUMI Nr. 286 - 674 - Atzinuma projekts Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveide

03-06-2020 ENVI_AM(2020)652279 PE652.279v02-00 ENVI
Alexandr VONDRA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

27-05-2020 ENVI_PV(2020)03-05-1 PE650.672v01-00 ENVI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 116 - Atzinuma projekts Klimata pārmaiņu ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs

27-05-2020 ENVI_AM(2020)652443 PE652.443v01-00 ENVI
Mick WALLACE

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

GROZĪJUMI Nr. 1 - 128 - Atzinuma projekts ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimāla izmantošana

13-05-2020 ENVI_AM(2020)650699 PE650.699v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 420 - Ziņojuma projekts ES loma pasaules mežu aizsargāšanā un atjaunošanā

08-05-2020 ENVI_AM(2020)650715 PE650.715v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

ATZINUMA PROJEKTS on towards a sustainable single market for business and consumers

07-05-2020 ENVI_PA(2020)647120 PE647.120v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

05-05-2020 ENVI_PV(2020)02-17-1 PE648.325v01-00 ENVI

Atzinums par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

05-05-2020 ENVI_AL(2020)650458 PE650.458v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)

04-05-2020 ENVI_PR(2020)648563 PE648.563v02-00 ENVI
Jytte GUTELAND

ATZINUMA PROJEKTS par ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana

04-05-2020 ENVI_PA(2020)650586 PE650.586v01-00 ENVI
Petros KOKKALIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par zāļu trūkumu – kā risināt jaunu problēmu

30-04-2020 ENVI_PR(2020)650394 PE650.394v01-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

GROZĪJUMI Nr. 52 - 225 - Atzinuma projekts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un attiecībā uz zivsaimniecības kontroli groza Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650512 PE650.512v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 263 - Atzinuma projekts Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

30-04-2020 ENVI_AM(2020)650588 PE650.588v01-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

GROZĪJUMI Nr. 1 - 366 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām

28-04-2020 ENVI_AM(2020)647043 PE647.043v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

28-04-2020 ENVI_PA(2020)648284 PE648.284v01-00 ENVI
Adam JARUBAS

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 4. marts

28-04-2020 ENVI_PV(2020)03-04-1 PE648.465v01-00 ENVI

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650356 PE650.356v03-00 ENVI
Alexandr VONDRA

GROZĪJUMI Nr. 367 - 422 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts Ilgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām

28-04-2020 ENVI_AM(2020)650516 PE650.516v01-00 ENVI
Frédérique RIES Sven GIEGOLD Maria ARENA Anja HAZEKAMP Maria SPYRAKI Danilo Oscar LANCINI Pietro FIOCCHI

ATZINUMA PROJEKTS par klimata pārmaiņu ietekmi uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs

28-04-2020 ENVI_PA(2020)650533 PE650.533v01-00 ENVI
Mick WALLACE

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām

22-04-2020 ENVI_PR(2020)650390 PE650.390v01-00 ENVI
Simona BONAFÈ

Atzinums par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm — III iedaļa

20-04-2020 ENVI_AL(2020)648615 PE648.615v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

ATZINUMA PROJEKTS par ES ēku fonda energoefektivitātes potenciāla maksimālu izmantošanu

20-04-2020 ENVI_PA(2020)650506 PE650.506v01-00 ENVI
Maria SPYRAKI

ATZINUMA PROJEKTS par tehniskajiem un darbības pasākumiem efektīvākam un tīrākam jūras transportam

14-04-2020 ENVI_PA(2020)650358 PE650.358v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

GROZĪJUMI Nr. 12 - 64 - Atzinuma projekts Reformu atbalsta programmas izveide

01-04-2020 ENVI_AM(2020)648644 PE648.644v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES rīcības ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus pastiprināšanu

24-03-2020 ENVI_PR(2020)648567 PE648.567v01-00 ENVI
Stanislav POLČÁK

GROZĪJUMI Nr. 35 - 159 - Ziņojuma projekts Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma

20-03-2020 ENVI_AM(2020)648521 PE648.521v01-00 ENVI
Jutta PAULUS

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi

12-03-2020 ENVI_PA(2020)646895 PE646.895v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 3. februāris

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-03-1 PE647.122v01-00 ENVI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 13. februāris

09-03-2020 ENVI_PV(2020)02-13-1 PE648.297v01-00 ENVI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

24-02-2020 CJ36_PV(2020)01-23-1 PE646.978v01-00 ECON ENVI