Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00
FEMM

Frances FITZGERALD

  AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 FEMM_AM(2019)640658 PE640.658v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

BUDŽETA GROZĪJUMI 2020. gada budžets

28-08-2019 FEMM_AB(2019)639987 PE639.987v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00
FEMM

 

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

17-07-2019 FEMM_PA(2019)639795 PE639.795v01-00
FEMM

Frances FITZGERALD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2019