Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

EMENDAMENTI 1 - 288 - Progetto di relazione Rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi IT

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters EN

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 8. jūnijs

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu stratēģiju Eiropas MVU

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

GROZĪJUMI Nr. 1 - 121 - Atzinuma projekts Jauna Eiropas rūpniecības stratēģija

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 49 - Atzinuma projekts Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienības civilās un militārās izmantošanas jomu, un par valsts varu ārpus krimināltiesību darbības jomas

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 20. maijs

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 4. maijs

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

ATZINUMS par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 18. maijs

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 88 - Atzinuma projekts Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 137 - Atzinuma projekts Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 289 - Ziņojuma projekts Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenoto mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 311 - Ziņojuma projekts Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

GROZĪJUMI Nr. 599 - 919 - Ziņojuma projekts Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

GROZĪJUMI Nr. 312 - 598 - Ziņojuma projekts Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

GROZĪJUMI Nr. 1 - 79 - Atzinuma projekts Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 89 - Atzinuma projekts Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 47 - Atzinuma projekts Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par vienotā tirgus stiprināšanu: brīvas pakalpojumu sniegšanas nākotne

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ATZINUMA PROJEKTS Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas attiecas uz Eiropas Savienību no civilās un militārās izmantošanas viedokļa, un par valsts varu ārpus krimināltiesību piemērošanas jomas

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 89 - Atzinuma projekts Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 14. aprīlis

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Atzinums par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm — III iedaļa

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 120 - Atzinuma projekts Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

15-04-2020 IMCO_AM(2020)650362 PE650.362v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 2. aprīlis

15-04-2020 IMCO_PV(2020)04-02-1 PE650.433v01-00 IMCO

ATZINUMA PROJEKTS par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648599 PE648.599v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ATZINUMA PROJEKTS par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648600 PE648.600v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

06-04-2020 IMCO_PA(2020)648645 PE648.645v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ZIŅOJUMA PROJEKTS par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū

02-04-2020 IMCO_PR(2020)647016 PE647.016v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ATZINUMA PROJEKTS par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

26-03-2020 IMCO_PA(2020)648346 PE648.346v02-00 IMCO
Kris PEETERS

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Ziņojums par Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas delegācijas darba braucienu uz Itāliju (Romu) 2020. gada 24.–26. februārī

17-03-2020 IMCO_CM(2020)648475 PE648.475v02-00 IMCO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

09-03-2020 IMCO_PV(2020)02-17-1 PE648.342v01-00 IMCO

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

03-03-2020 IMCO_PA(2020)648349 PE648.349v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

19-02-2020 IMCO_AD(2020)643178 PE643.178v02-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

atzinums par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00 IMCO
Petra DE SUTTER

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 22. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

04-02-2020 IMCO_PV(2020)01-22-1 PE646.921v01-00 IMCO

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00 IMCO

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvās pārbaudes laiks par “TID direktīvu”, Direktīva (ES) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00 IMCO

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvā pārbaude par Būvizstrādājumu regulas (Regula (ES) Nr. 305/2011) īstenošanu

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00 IMCO

Atzinums par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00 IMCO
Petra DE SUTTER

GROZĪJUMI Nr. 9 - 19 - Atzinuma projekts Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00 IMCO

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvā pārbaude — nepersondatu brīvas aprites (Regula (ES) 2018/1807) īstenošana

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00 IMCO

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvās pārbaudes sanāksme par Radioiekārtu direktīvas (2014/53/ES) īstenošanu

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00 IMCO

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00 IMCO

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 8. oktobris

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00 ECON IMCO ITRE

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 25. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 26. septembris

04-10-2019 IMCO_PV(2019)09-25-1 PE641.286v01-00 IMCO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

23-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v02-00 IMCO

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00 IMCO
Svenja HAHN

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00 IMCO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 29 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00 IMCO
Svenja HAHN