Parastā meklēšana

Meklēšana

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvās pārbaudes laiks par “TID direktīvu”, Direktīva (ES) 2016/1148

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Leģislatīvā pārbaude par Būvizstrādājumu regulas (Regula (ES) Nr. 305/2011) īstenošanu

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Atzinums par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Priekšsēdētāja

GROZĪJUMI Nr. 9 - 19 - Atzinuma projekts Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 22. janvāris

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-12-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO