Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

DARBA DOKUMENTS Sagatavošanas dokuments attiecībā uz projektu atzinumam par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN