Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 24 September 2020 EN

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 3 September 2020 EN

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 12. jūnijs

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu atcelšanu dažiem ražojumiem

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 47 - Atzinuma projekts Gada ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 79 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ATZINUMA PROJEKTS par savienotību un ES un Āzijas attiecībām

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

GROZĪJUMI Nr. 1 - 75 - Atzinuma projekts Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 149 - Atzinuma projekts Korporatīvā uzticamības pārbaude un korporatīvā pārskatatbildība

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

ATZINUMA PROJEKTS par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 80 - Ziņojuma projekts ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Samoa Neatkarīgās Valsts pievienošanos un citu Klusā okeāna salu valstu pievienošanos nākotnē

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

GROZĪJUMI Nr. 3 - 11 - Ziņojuma projekts Ārkārtas tirdzniecības pasākumu ieviešana tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

ATZINUMS ar Komisijas ieteikumu ES tiesiskajam regulējumam ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMS par jaunu ES un Āfrikas stratēģiju — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ATZINUMS par gada ziņojumu par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 75 - Atzinuma projekts Jauna Eiropas MVU stratēģija

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 20 - Atzinuma projekts Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par korporatīvo uzticamības pārbaudi un korporatīvo pārskatatbildību

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

ATZINUMA PROJEKTS on Sustainable Corporate Governance

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

ATZINUMA PROJEKTS par gada ziņojumu par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 25. jūnijs

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 49 - Atzinuma projekts ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 110 - Atzinuma projekts Jauna ES un Āfrikas stratēģija — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

16-06-2020 INTA_AM(2020)653807 PE653.807v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu Eiropas MVU stratēģiju

15-06-2020 INTA_PA(2020)653813 PE653.813v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

GROZĪJUMI Nr. 16 - 63 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei

05-06-2020 INTA_AM(2020)652575 PE652.575v01-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 309 - Ziņojuma projekts 2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

03-06-2020 INTA_AM(2020)652533 PE652.533v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ATZINUMS par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMA PROJEKTS ar Komisijas ieteikumu ES tiesiskajam regulējumam ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

02-06-2020 INTA_PA(2020)652411 PE652.411v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 87 - Atzinuma projekts Jauna Eiropas rūpniecības stratēģija

29-05-2020 INTA_AM(2020)652539 PE652.539v01-00 INTA
Markus BUCHHEIT

ATZINUMS par zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana

28-05-2020 INTA_AD(2020)650551 PE650.551v02-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

GROZĪJUMI Nr. 1 - 250 - Ziņojuma projekts Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

GROZĪJUMI Nr. 251 - 389 - Ziņojuma projekts Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

25-05-2020 CJ38_OJ(2020)05-25_1 PE652.281v02-00 AFET INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 69 - Atzinuma projekts Zāļu trūkums — jaunās problēmas risināšana

18-05-2020 INTA_AM(2020)652313 PE652.313v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

15-05-2020 INTA_PA(2020)650387 PE650.387v01-00 INTA
Gabriel MATO

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu ES un Āfrikas stratēģiju — partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai

14-05-2020 INTA_PA(2020)648592 PE648.592v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

14-05-2020 INTA_PA(2020)650380 PE650.380v03-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 21. aprīlis

07-05-2020 INTA_PV(2020)04-21-1 PE650.528v01-00 INTA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei

06-05-2020 INTA_PR(2020)647001 PE647.001v02-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

ATZINUMA PROJEKTS par zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana

05-05-2020 INTA_PA(2020)650551 PE650.551v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

GROZĪJUMI Nr. 1 - 46 - Atzinuma projekts Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests

27-04-2020 INTA_AM(2020)650546 PE650.546v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Parlamenta ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

07-04-2020 CJ38_PR(2020)650385 PE650.385v01-00 AFET INTA
Kati PIRI Christophe HANSEN

ATZINUMA PROJEKTS on the EU’s role in protecting and restoring the world’s forests

27-03-2020 INTA_PA(2020)648523 PE648.523v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ATZINUMA PROJEKTS par gada īstenošanas ziņojumu par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu

26-03-2020 INTA_PA(2020)648614 PE648.614v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Sven SIMON

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

03-03-2020 INTA_PV(2020)02-19-1 PE648.356v01-00 INTA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 23 - Atzinuma projekts Ieteikums Padomei, Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 38 - Atzinuma projekts Ieteikums Padomei, Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem, gatavojoties 2020. gada maija samitam

26-02-2020 INTA_AM(2020)648388 PE648.388v01-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER

GROZĪJUMI Nr. 1 - Ieteikuma projekts par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu par Šveices PTO koncesiju izmaiņām attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas

26-02-2020 INTA_AM(2020)648391 PE648.391v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2018. gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

21-02-2020 INTA_PR(2020)648332 PE648.332v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

05-02-2020 INTA_PV(2020)01-20-1 PE646.953v01-00 INTA

ATZINUMA PROJEKTS par ieteikumu Padomei, Komisijai un Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par Rietumbalkāniem, gatavojoties 2020. gada maija samitam

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00 INTA
Reinhard BÜTIKOFER