Please fill this field

Citi pasākumi

Visi pārējie atklātie pasākumi, kurus rīko komiteja un kuros piedalās pieaicināti ārēji runātāji vai eksperti.

FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament is holding its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.