Please fill this field

Balsojumi

Balsošana pēc saraksta ir obligāta, ja tas ir viens un/vai galīgs balsojums komitejā gan par normatīvu, gan nenormatīvu ziņojumu. Turklāt balsošana pēc saraksta var notikt arī tad, ja komitejas priekšsēdētājs nolemj balsot elektroniski vai to prasa deputāti vai politiskās(-o) grupas(-u) locekļi, kuru skaits komitejā sasniedz vismaz augstāko obligāto minimumu.

Šajā lapā ir atrodami rezultāti balsojumiem pēc saraksta, kas parāda, kā katrs deputāts ir nobalsojis.

Results of the INTA Committee votes- 24 Sept 2020

Results of the INTA Committee votes - 3 Sept 2020

Results of the INTA committee votes - 6 July 2020

Results of the INTA committee votes -26 June 2020

Results of the INTA committee votes - 12 June 2020

Results of the INTA committee votes 28 May 2020

Results of the INTA committee votes - 21 April 2020

Results of the INTA Committee votes - 21 January 2020

Results of the INTA committee votes - 3 Dec 2019

Results of the INTA committee votes - 25 Nov 2019

Load more