Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

GROZĪJUMI Nr. 1 - 3 - Ieteikuma projekts Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 20 - Ziņojuma projekts Makrofinansiālā palīdzība Jordānijas Hāšimītu Karalistei

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

13-11-2019 INTA_PV(2019)11-06-1 PE643.179v01-00
INTA

 

GROZĪJUMI Nr. 1 - 38 - Ziņojuma projekts ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 4 - Ieteikuma projekts par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE