Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

© European Parliament
Esiet sveicināti Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komitejas tīmekļa vietnē! Mūsu komiteja strādā pie tiesību aktiem vairākās Eiropas Savienībai ārkārtīgi svarīgās politikas jomās un ir atbildīga par rūpniecības politiku, ES pētniecības un inovācijas politiku, kosmosa politiku, enerģētikas politiku un jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Tas nozīmē, ka viss, ko mēs darām, tieši ietekmē iedzīvotāju ikdienu, un tāpēc mums savas pilnvaras ir jāliek lietā, lai sekmētu un panāktu pozitīvas pārmaiņas. Covid-19 pandēmija nenoliedzami ir apliecinājusi, ka ES ir vajadzīga reāla un krietni vērienīgāka rūpniecības politikas stratēģija, kas vērsta uz konkrētu mūsu ekonomikai stratēģiski svarīgu nozaru aizsardzību, kuras ir vitāli nozīmīgas, lai mēs nezaudētu savu ierasto dzīvesveidu un spētu aizsargāt savus iedzīvotājus. Turklāt mums jāpārkārto savas energosistēmas, lai mēs sasniegtu stratēģisko dekarbonizācijas mērķi. Ir svarīgi iedvesmot pasauli, taču tikpat svarīgi ir arī rūpēties par to, lai mēs būtu konkurētspējīgi, lai Eiropas Savienībai būtu garantēta droša apgāde ar enerģiju un lai Eiropas iedzīvotāji nezaudētu darbu.
Kontakti

Brussels Strasbourg