Locekļi

Cristian-Silviu BUŞOI
 
Zdzisław KRASNODĘBSKI
 
Morten PETERSEN
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Priekšsēdētāja vietniece
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Itālija
 
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
 • Lina GÁLVEZ MUÑOZ Priekšsēdētāja vietniece
 • Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
 • Spānija
 
François ALFONSI
 
Nicola BEER
 
François-Xavier BELLAMY
 
Tom BERENDSEN
 • Tom BERENDSEN Loceklis
 • Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
 • Nīderlande
 
Michael BLOSS
 • Michael BLOSS Loceklis
 • Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
 • Vācija