Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

AMENDMENTS 1 - 62 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters EN

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

24-06-2020 JURI_AM(2020)653898 PE653.898v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 81 - Draft opinion Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveidi

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

Atzinums par “Zāļu trūkumu — jaunās problēmas risināšana”

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

AMENDMENTS 1 - 229 - Draft report Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online EN

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDMENTS 230 - 490 - Draft report Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entitities operating online EN

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

AMENDMENTS 1 - 429 - Draft report Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMENDMENTS 430 - 652 - Draft report Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

GROZĪJUMI Nr. 1 - 250 - Ziņojuma projekts Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

GROZĪJUMI Nr. 251 - 430 - Ziņojuma projekts Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

AMENDMENTS 1 - 142 - Draft report Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies EN

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenoto mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās

26-05-2020 JURI_PA(2020)652371 PE652.371v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

26-05-2020 JURI_PA(2020)652373 PE652.373v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju

26-05-2020 JURI_PA(2020)652430 PE652.430v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

25-05-2020 JURI_PV(2020)05-25-1 PE652.428v01-00 JURI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 9. janvāris

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-09-1 PE646.768v01-00 JURI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 16. janvāris

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-16-1 PE646.853v01-00 JURI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 12. novembris

15-05-2020 JURI_PV(2019)11-12-1 PE643.192v01-00 JURI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 12. maijs

15-05-2020 JURI_PV(2020)05-12-1 PE652.275v01-00 JURI

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 7. maijs

14-05-2020 JURI_PV(2020)05-07-1 PE650.710v01-00 JURI

ATZINUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana

14-05-2020 JURI_PA(2020)652326 PE652.326v01-00 JURI
Patrick BREYER

Juridiskās komitejas atzinums par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

08-05-2020 JURI_AL(2020)650555 PE650.555v02-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

DARBA DOKUMENTS par tematu “Mākslīgais intelekts: jautājumi par starptautisko tiesību interpretāciju un piemērošanu, ciktāl tas attiecas uz Savienību no civilās un militārās izmantošanas viedokļa, un par valsts varu ārpus krimināltiesību piemērošanas jomas”

29-04-2020 JURI_DT(2020)650407 PE650.407v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu

27-04-2020 JURI_PR(2020)650556 PE650.556v01-00 JURI
Axel VOSS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

24-04-2020 JURI_PR(2020)650527 PE650.527v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē

22-04-2020 JURI_PR(2020)650529 PE650.529v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru

21-04-2020 JURI_PR(2020)650508 PE650.508v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMENDMENTS 12 - 68 - Draft report Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers EN

04-03-2020 JURI_AM(2020)648423 PE648.423v01-00 JURI
József SZÁJER

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Guy Verhofstadt imunitāti

02-03-2020 A9-0037/2020 PE646.803v03-00 JURI
Marie TOUSSAINT

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Gunnar Beck imunitāti

02-03-2020 A9-0036/2020 PE646.948v02-00 JURI
Andrzej HALICKI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00 JURI
József SZÁJER

ZIŅOJUMS par pilnvaru pārbaudi

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA
GROZĪJUMI

001-002

Atzinums par Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos, juridisko pamatu

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00 JURI
Franco ROBERTI

Juridiskās komitejas atzinums par Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA

Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (“FADO”) un ar ko atceļ Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00 JURI
Franco ROBERTI

Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00 JURI
Franco ROBERTI

Atzinums par juridisko pamatu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00 JURI
Franco ROBERTI

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 3. decembris

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00 JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt José Manuel Fernandes imunitāti

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - Court of Justice EN

12-11-2019 JURI_AM(2019)643176 PE643.176v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 15. jūlijs

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00 JURI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00 JURI

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 25. septembris - Ceturtdiena, 2019. gada 26. septembris

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00 JURI

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

28-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v02-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 14. oktobris

28-10-2019 JURI_PV(2019)10-14-1 PE642.890v01-00 JURI

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

22-10-2019 JURI_PA(2019)642851 PE642.851v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00 JURI

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00 JURI