Parastā meklēšana

Meklēšana

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

17-02-2020 JURI_OJ(2020)02-20_1 PE648.294v01-00
JURI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

11-02-2020 JURI_OJ(2020)02-17_1 PE647.136v01-00
JURI

 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00
JURI

József SZÁJER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-02-2020

ZIŅOJUMS par pilnvaru pārbaudi

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

GROZĪJUMI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 27. janvāris

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

Atzinums par Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos, juridisko pamatu

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00
JURI

Franco ROBERTI

Juridiskās komitejas atzinums par Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sistēmu “Viltoti un autentiski dokumenti tiešsaistē” (“FADO”) un ar ko atceļ Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00
JURI

Franco ROBERTI

Atzinums par juridisko pamatu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00
JURI

Franco ROBERTI