Please fill this field

Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA. AGRI ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : ASP - A5G-3

Kārtējā sanāksme
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

KOORDINATORI
CONT KOORDINATORU ATTĀLINĀTA SANĀKSME

Dienaskārtība

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
CONT KOMITEJAS ATTĀLINĀTAS DALĪBAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ENVI KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTI

Dienaskārtība

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
CONT KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ENVI KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTI

Dienaskārtība

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME AR ATTĀLINĀTU DALĪBU

Dienaskārtība

Cilvēktiesību apakškomiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTI

Dienaskārtība

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


null

KOORDINATORI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA. AGRI ĀRKĀRTAS SANĀKSME (LAI ATKLĀTU GALĪGO BALSOJUMU)

Dienaskārtība

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
FEMM Committee meeting via remote participation - INTERACTIO

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Budžeta komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Remote participation


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Remote participation

Transporta un tūrisma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
TRAN Committee meeting on 13 July 2020 (remote participation)

Dienaskārtība

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

KOORDINATORI
Coordinators with REMOTE participation

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
with remote participation

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
REMOTE participation

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : ASP - A5G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
FEMM Committee meeting via remote participation - INTERACTIO

Transporta un tūrisma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
TRAN Committee meeting on 14 July 2020 (remote participation)

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Committee meeting with remote connection

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Extraordinary ENVI-ITRE committee meeting - REMOTE

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- remote meeting

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
with remote participation

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- remote meeting