Veuillez remplir ce champ

Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme

Budžeta komiteja


Brisele : PHS - P3C050

Kārtējā sanāksme

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme

Kultūras un izglītības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme

Juridiskā komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Ekonomikas un monetārā komiteja


Brisele : PHS - P1A002

Kārtējā sanāksme

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme