Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of geographical indications EN

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Opinion on A New Industrial Strategy for Europe EN

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending the Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation EN

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jūras atkritumu ietekmi uz zveju

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 28. septembris - Ceturtdiena, 2020. gada 1. oktobris

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 22. septembris

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

AMENDMENTS 1 - 218 - Draft report More fish in the seas? Measures to promote stock recovery above the maximum sustainable yield (MSY), including fish recovery areas and marine protected areas EN

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 1. septembris - Ceturtdiena, 2020. gada 3. septembris

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

ZIŅOJUMA PROJEKTS par zivju krājumu apmēra palielināšanu jūrās: pasākumi, ar ko tiktu veicināta krājumu atjaunošana virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma, tostarp zivju krājumu atjaunošanas zonas un aizsargājamās jūras teritorijas

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

DARBA DOKUMENTS par jūras ūdeņu temperatūras paaugstināšanās ietekmi uz zivju krājumiem un zivsaimniecību

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 25. jūnijs

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 11. jūnijs - Piektdiena, 2020. gada 12. jūnijs

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 104 - Draft report The sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles EN

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

AMENDMENTS 26 - 107 - Draft report Multiannual management plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, amending Regulations (EU) No 2017/2107, (EU) No 2019/[NAFO], (EU) No 1936/2001, and repealing Regulation (EU) No 2016/1627 EN

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ATZINUMS par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 92 - 371 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 18. maijs

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

AMENDMENTS 372 - 683 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDMENTS 684 - 995 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

AMENDMENTS 996 - 1129 - Draft report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 30. aprīlis

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026)

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 23. aprīlis

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026)

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plānu, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, groza Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 un (ES) 2019/833 un atceļ Regulu (ES) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 7. aprīlis

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ATZINUMA PROJEKTS par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 1 - 69 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Senegal and the European Union EN

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un attiecībā uz zivsaimniecības kontroli groza Padomes Regulas (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1139

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

AMENDMENTS 33 - 58 - Draft report Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod EN

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

AMENDMENTS 1 - 56 - Draft report Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024) EN

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00 PECH

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00 PECH
Niclas HERBST

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 2. decembris - Otrdiena, 2019. gada 3. decembris

11-12-2019 PECH_PV(2019)12-02-1 PE644.871v01-00 PECH

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00 PECH
Pietro BARTOLO

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00 PECH
Pietro BARTOLO

ATZINUMS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024) EN

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00 PECH
João FERREIRA

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 11. novembris - Otrdiena, 2019. gada 12. novembris

20-11-2019 PECH_PV(2019)11-11-1 PE643.204v01-00 PECH

AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: European Fisheries Control Agency (EFCA) EN

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam EN

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00 PECH
Pietro BARTOLO