Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Finansējuma pieprasījums biomedicīniskai izpētei miaļģiskā encefalomielīta jomā

2020/2580(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

atbildīgā komiteja

Turcija — 2019. gada progresa ziņojums

2019/2176(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

Ieteikumi sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

2020/2023(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

Ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu

2020/2003(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

2019/2213(BUD) Budžeta procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu

2019/2199(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PETI

Yana TOOM [Renew]

atzinuma sniegšanai

Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

2019/2188(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2017. un 2018. gadā

2019/2132(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt