Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa iecelšanu

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01

ZIŅOJUMS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI