Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskatu

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

ZIŅOJUMS par pilnvaru pārbaudi

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

GROZĪJUMI

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanai

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšanai

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI