Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

13-12-2019 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v01-00
DEVE

 

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

13-12-2019 LIBE_PR(2019)643171 PE643.171v02-00
LIBE

Bettina VOLLATH

  Opinion on a Regulation laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 16. decembris

12-12-2019 CONT_OJ(2019)12-16_1 PE644.900v01-00
CONT

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019

12-12-2019 EMPL_PV(2019)12-04-1 PE644.903v01-00
EMPL

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

12-12-2019 ITRE_PV(2019)12-04-1 PE644.928v01-00
ITRE

 

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion 2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

12-12-2019 CULT_AM(2019)644968 PE644.968v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  MINUTES - Monday, 2 December 2019

12-12-2019 PETI_PV(2019)12-02-1 PE644.850v01-00
PETI

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

12-12-2019 SEDE_PV(2019)11-12-1 PE643.191v02-00
SEDE