Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

SEDE Chair Nathalie Loiseau SEDE Chair Nathalie Loiseau
SEDE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sarežģītā ģeostratēģiskā situācija, kad rodas jaunas militārās struktūras, saglabājas terorisma draudi, kaimiņvalstīs norisinās bruņoti konflikti, pieaug hibrīdkarš un kiberuzbrukumi ES stratēģiskajām infrastruktūrām, ir iemesls tam, kāpēc politiskajā darba kārtībā par vienu no galvenajām prioritātēm ir noteikta drošība un aizsardzība.

2016. gadā pieņemot globālo stratēģiju, ES sāka nostiprināt savu lomu drošības un aizsardzības jomā, ko vēlas daudzi eiropieši. Ir izveidoti jauni instrumenti: pastāvīgā strukturētā sadarbība, kurā piedalās 25 dalībvalstis un kura ļauj īstenot militārās mobilitātes koncepciju Eiropā, kā arī Eiropas Aizsardzības fonds. Šie instrumenti nodrošina Eiropas stratēģisko autonomiju, lai mēs spētu pilnvērtīgi piedalīties savās aliansēs un ikvienā situācijā sevi aizstāvēt pēc iespējas autonomāk.

Drošības un aizsardzības apakškomitejas uzdevums ir nodrošināt publiskas debates un rūpīgu parlamentāro uzraudzību pār visām ES darbībām KDAP jomā, jo īpaši attiecībā uz iestādēm, spējām un operācijām. SEDE vēlas aktīvi piedalīties ES drošības un aizsardzības politikas veidošanā. Cita starpā SEDE pievērsīs uzmanību tādām darbībām kā attiecību veidošana ar stratēģiskajiem partneriem, tostarp NATO un ANO, kā arī ar trešām valstīm, kuras iestājas par daudzpusējām attiecībām un starptautisku noregulējumu miera nodrošināšanai.

Nathalie Loiseau
Kontakti

Brussels Strasbourg