Please fill this field

Uzklausīšanas

Komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanu, ja uzskata, ka tas ir vajadzīgs sekmīgai attiecīgā jautājuma izskatīšanai. Uzklausīšanu var rīkot kopīgi divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tās sniedz iespēju uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lapā var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas un runātāju iesūtītos materiālus.

SEDE

SEDE organised a public hearing on 'Opportunities and challenges of the use of Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence' on 3 December 2019 with external experts.

SEDE

SEDE organised a public hearing on 'European Space Security and Defence: What action at EU level to address militarisation of space and race for resources?' on Tuesday 12 November 2019 with external experts.

SEDE

SEDE organised a public hearing on 'Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs' on Tuesday 2nd April, from 14.30 to 16.00, with external experts

DROI SEDE

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries.