Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Rapport dwar il-mandat propost għal negozjati mar-Renju Unit

2020/2023(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
INTA AFET

kumitat responsabbli

Rapport annwali dwar l-esportazzjoni tal-armi

2020/2003(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Kooperazzjoni UE-Afrika fil-qasam tas-sigurtà fir-reġjun tas-Saħel, fil-Punent tal-Afrika u fil-Qarn tal-Afrika

2020/2002(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Javier NART [Renew]

kumitat responsabbli

Sfidi u prospettivi għal reġimi multilaterali ta' kontroll tal-armi u diżarm

2020/2001(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Sven MIKSER [S&D]

kumitat responsabbli

Rakkomandazzjoni lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kunsill skont l-Artikolu 118 fl-ambitu tat-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari

2020/2004(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Sven MIKSER [S&D]

kumitat responsabbli

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-Balkani tal-Punent, fit-tħejjija għas-Summit ta' Mejju 2020

2019/2210(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Tonino PICULA [S&D]

kumitat responsabbli

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Ġunju 2020

2019/2209(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

kumitat responsabbli

Rapport ta' implimentazzjoni annwali dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna

2019/2202(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Michael GAHLER [PPE]

kumitat responsabbli

Rapport ta' implimentazzjoni annwali dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova

2019/2201(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

kumitat responsabbli

Rapport ta' implimentazzjoni annwali dwar il-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia

2019/2200(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Sven MIKSER [S&D]

kumitat responsabbli