Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 15 ta' Ottubru 2020

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 12 ta' Ottubru 2020

06-10-2020 AGRI_OJ(2020)10-12_1 PE658.864v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 101 - Draft opinion Impacts of EU rules on the free movements of workers and services: intra-EU labour mobility as a tool to match labour market needs and skills EN

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AMENDMENTS 1 - 97 - Draft opinion Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

OPINJONI b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

OPINJONI dwar strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar it-treġġigħ lura tax-xejriet demografiċi fir-reġjuni tal-UE li jużaw l-istrumenti tal-politika ta' koeżjoni

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 11 ta' Ġunju 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

IL-MINUTI - It-Tnejn, 22 ta' Ġunju 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 15 ta' Lulju 2020

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 68 - Draft opinion Establishing an EU Strategy for Sustainable Tourism EN

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

OPINJONI dwar Strateġija ġdida UE-Afrika – sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 7 ta' Settembru 2020

07-09-2020 AGRI_OJ(2020)09-07_1 PE657.155v02-00 AGRI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar kontinent xiħ li qed jixjieħ – possibilitajiet u sfidi relatati mal-politika dwar it-tixjiħ wara l-2020

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

IL-MINUTI - It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020 - It-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

OPINJONI dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 15 ta' Lulju 2020

08-07-2020 AGRI_OJ(2020)07-15_1 PE654.099v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 – it-taqsimiet kollha

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft report Equivalence of field inspections carried out in Ukraine on cereal seed-producing crops and on the equivalence of cereal seed produced in Ukraine EN

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 88 - Draft opinion A European strategy for data EN

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 15 ta' April 2020

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 86 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMENDMENTS 1 - 106 - Draft opinion A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

IL-MINUTI - It-Tlieta, 26 ta' Mejju 2020

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 58 - Draft opinion Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar it-tmexxija Ewropea fl-era diġitali u approċċ tal-UE għall-Intelliġenza Artifiċjali

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 22 ta' Ġunju 2020

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

AMENDMENTS 32 - 242 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDMENTS 243 - 478 - Draft opinion Establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMENDMENTS 479 - 485 - Draft opinion Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

IL-MINUTI - It-Tlieta, 28 ta' April 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 30 ta' April 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 7 ta' Mejju 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

IL-MINUTI - It-Tnejn, 11 ta' Mejju 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 20 ta' Mejju 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

IL-MINUTI - It-Tlieta, 2 ta' Ġunju 2020

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 302 - Draft report The European Forest Strategy - The Way Forward EN

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMENDMENTS 303 - 482 - Draft report The European Forest Strategy - The Way Forward EN

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar strateġija Ewropea għad-data

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 11 ta' Ġunju 2020

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 135 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

OPINJONI dwar ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija ġdida UE-Afrika - sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-istabbiliment ta' Strateġija tal-UE għal Turiżmu Sostenibbli

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 2 ta' Ġunju 2020

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 26 ta' Mejju 2020

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - kif niffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 20 ta' Mejju 2020

13-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-20_1 PE652.286v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1999 ("il-Liġi Ewropea dwar il-Klima")

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 11 ta' Mejju 2020

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

AMENDMENTS 16 - 272 - Draft opinion Establishing the Just Transition Fund EN

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 7 ta' Mejju 2020

04-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-07_1 PE650.640v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 30 ta' April 2020

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 28 ta' April 2020

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 15 ta' April 2020

08-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-15_1 PE650.409v01-00 AGRI

AMENDMENTS 1 - 108 - Draft opinion Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests EN

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-impatti tar-regoli tal-UE fuq il-moviment liberu tal-ħaddiema u tas-servizzi: il-mobilità intra-UE tal-ħaddiema bħala għodda għat-tqabbil tal-ħtiġijiet u l-ħiliet tal-ħaddiema

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2021 – Taqsima III

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Opinjoni dwar xibka ta' sikurezza li tipproteġi l-benefiċjarji tal-programmi tal-UE: l-istabbiliment ta' pjan ta' kontinġenza għall-QFP

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 12 ta' Marzu 2020

12-03-2020 AGRI_OJ(2020)03-12_1 PE648.484v02-00 AGRI

IL-MINUTI - It-Tnejn, 17 ta' Frar 2020 - It-Tlieta, 18 ta' Frar 2020

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

AMENDMENTS 106 - 314 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021 EN

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN