Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  AMENDMENTS 1 - 33 - Draft opinion European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

20-01-2020 ENVI_AM(2020)646849 PE646.849v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

EMENDI 1 - 335 - Abbozz ta' rapport Il-politika tal-kompetizzjoni - rapport annwali 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  AMENDMENTS 204 - 468 - Draft report Credit servicers and credit purchasers

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

EMENDI 1 - 282 - Abbozz ta' rapport L-Unjoni Bankarja - rapport annwali 2019

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

EMENDI 9 - 19 - Abbozz ta' opinjoni L-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

EMENDI 1 - 17 - Abbozz ta' opinjoni Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion Discharge 2018: General budget of the EU - European External Action Service

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

EMENDI 1 - 17 - Abbozz ta' opinjoni Kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit għall-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) għas-sena finanzjarja 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

EMENDI 1 - 15 - Abbozz ta' opinjoni Kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ