Please fill this field

Workshops

Is-sessjonijiet ta’ ħidma jiġu organizzati mid-dipartimenti tematiċi bil-għan li l-membri jkunu jistgħu jiltaqgħu ma’ esperti dwar suġġetti marbuta ma’ xogħol parlamentari jew ta’ interess attwali, jagħmlulhom il-mistoqsijiet tagħhom u jiskambjaw il-fehmiet magħhom. Is-sessjonijiet ta’ ħidma mhux bilfors isiru fil-pubbliku, imma jistgħu jsiru waqt laqgħat tal-kumitati.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

CONT

The Committee on Budgetary Control held a workshop entitled 'Technical Workshop on Inter-, and Intra-institutional Cooperation in Budgetary Control' which aimed at explaining how the Court of Auditors (ECA) and the Commission cooperate with the European Parliament in order to assist the European Parliament in its exercise of political control with regard to the discharge on the implementation of the budget.

CONT

The Integrated Territorial Investment - ITI - is a tool introduced in 2015 in the Common Provision Regulation for use during the European Structural and Investment Funds programming period. This tool aims to make it easier to run territorial strategies that need funding from different sources. It also promotes a more local form of policymaking.

Kuntatti

Kuntatti

Dipartiment Tematiku għall-Politiki tal-Affarijiet Baġitarji