Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2018

2019/2128(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
CONT

Joachim KUHS [ID]

kumitat responsabbli

Kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018

2019/2127(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

2019/2055(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

2019/2056(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2019/2057(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

2019/2058(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

2019/2059(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

2019/2060(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

2019/2061(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

kumitat responsabbli

Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

2019/2062(DEC) Proċedura ta' kwittanza
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

kumitat responsabbli