Abbozzi ta’ opinjonijiet


L-abbozz ta opinjoni huwa dokument imħejji mill-Membru li jkun inħatar rapporteur għal opinjoni, u li jiġi ppreżentat lill-kumitat għal opinjoni biex dan possibbilment jemendah, u wara jagħmel votazzjoni dwaru.
Fil-każ ta’ rapporti leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta emendi għall-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni, akkumpanjati – fejn dan ikun f’loku – minn ġustifikazzjonijiet qosra. Fil-każ ta’ rapporti mhux leġiżlattivi, l-abbozzi ta’ opinjonijiet jieħdu l-forma ta suġġerimenti li, jekk jiġu adottati, jingħaddu lill-kumitat responsabbli għat-tfassil tar-rapport biex jiġu inklużi fih. Din il-paġna turi l-abbozzi ta opinjonijiet qabel ma l-kumitat għal opinjoni jagħmel votazzjoni dwarhom.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-abbozzi ta opinjonijiet kollha disponibbli.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section IX - European Data Protection Supervisor

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643082 PE643.082v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643083 PE643.083v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643084 PE643.084v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of Eurojust for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643085 PE643.085v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) għas-sena finanzjarja 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643086 PE643.086v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643087 PE643.087v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643088 PE643.088v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643089 PE643.089v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 10-12-2019