Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu

2020/2029(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

kumitat responsabbli

L-impatt tal-vjolenza domestika u tad-drittijiet ta' kustodja fuq in-nisa u t-tfal

2019/2166(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE

2019/2167(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Tħeġġiġ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni u l-karrieri fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM)

2019/2164(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Is-sitwazzjoni fir-rigward tas-saħħa u tad-drittijiet sesswali u riproduttiva fl-UE, fil-qafas tas-saħħa tan-nisa

2019/2165(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

kumitat responsabbli

Tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri fil-qasam diġitali: il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali

2019/2168(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

kumitat responsabbli

Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi)

2019/2850(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

kumitat responsabbli

L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

2019/2169(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni dwar il-Vjolenza u l-Fastidju, 2019 (Nru 190) tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol

2020/0011(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
FEMM

għal opinjoni

Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

2020/2023(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni