Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Il-prijoritajiet tal-UE għall-64 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

2019/2967(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

kumitat responsabbli

Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri

2019/2870(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

kumitat responsabbli

L-impatt tal-vjolenza domestika u tad-drittijiet ta' kustodja fuq in-nisa u t-tfal

2019/2166(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE

2019/2167(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Tħeġġiġ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-edukazzjoni u l-karrieri fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika (STEM)

2019/2164(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Is-sitwazzjoni fir-rigward tas-saħħa u tad-drittijiet sesswali u riproduttiva fl-UE, fil-qafas tas-saħħa tan-nisa

2019/2165(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

kumitat responsabbli

Tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri fil-qasam diġitali: il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali

2019/2168(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

kumitat responsabbli

Il-25 anniversarju tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD25) (is-Summit ta' Nairobi)

2019/2850(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

kumitat responsabbli

L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

2019/2169(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Council decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No 190) of the International Labour Organization

2020/0011(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
FEMM

għal opinjoni