L-aħħar aħbarijiet

Il-laqgħa li jmiss tal-kumitati fi 2 ta' Marzu 2020 fi Brussell.

Xandiriet tal-ġurnata

L-ebda xandira llum

Librerija Multimidja

20-02-2020 - 15:10
TRAN Laqgħa
20-02-2020 - 14:06
LIBE Laqgħa
20-02-2020 - 11:11
LIBE Laqgħa

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-proċedura leġiżlattiva ordinarja hija r-regola ġenerali għall-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

STOA

Il-Valutazzjoni ta' Opzjonijiet ta' Politika Xjentifika u Teknoloġika għall-Parlament Ewropew

Atti Delegati

Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati