Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 9 ta' Novembru 2020

27-10-2020 IMCO_OJ(2020)11-09_1 PE660.098v01-00 IMCO

MINUTES - Monday, 28 September 2020 EN

21-10-2020 IMCO_PV(2020)09-28-1 PE658.915v01-00 IMCO

AMENDMENTS 8 - 74 - Draft opinion amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

21-10-2020 IMCO_AM(2020)659048 PE659.048v01-00 IMCO
Virginie JORON

DRAFT OPINION on A European strategy for data EN

21-10-2020 IMCO_PA(2020)659085 PE659.085v01-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

EMENDI 1 - 110 - Abbozz ta' rapport Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini)

12-10-2020 IMCO_AM(2020)658822 PE658.822v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/81/KE, rigward l-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà, u tad-Direttiva 2009/43/KE, rigward it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża

09-10-2020 IMCO_PR(2020)658808 PE658.808v01-00 IMCO
Kris PEETERS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19

05-10-2020 IMCO_PA(2020)658733 PE658.733v02-00 IMCO
Virginie JORON

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-impatti tar-regoli tal-UE fuq il-moviment liberu tal-ħaddiema u tas-servizzi: il-mobilità intra-UE tal-ħaddiema bħala għodda għat-tqabbil tal-ħtiġijiet u l-ħiliet tal-ħaddiema

01-10-2020 IMCO_PA(2020)657157 PE657.157v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

OPINJONI dwar Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 2 ta' Settembru 2020 - Il-Ħamis, 3 ta' Settembru 2020

16-09-2020 IMCO_PV(2020)09-02-1 PE657.307v01-00 IMCO

EMENDI 1 - 117 - Abbozz ta' opinjoni Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari (CEAP)

10-09-2020 IMCO_AM(2020)657284 PE657.284v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

OPINJONI dwar l-Intelliġenza Artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini)

09-09-2020 IMCO_PR(2020)655860 PE655.860v01-00 IMCO
Christian DOLESCHAL

OPINJONI dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha

03-09-2020 IMCO_AD(2020)654034 PE654.034v02-00 IMCO
Leszek MILLER

EMENDI 1 - 81 - Abbozz ta' opinjoni Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

27-07-2020 IMCO_AM(2020)655651 PE655.651v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

IL-MINUTI - It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020 - It-Tlieta, 7 ta' Lulju 2020

15-07-2020 IMCO_PV(2020)07-06-1 PE654.094v01-00 IMCO

EMENDI 1 - 27 - Abbozz ta' opinjoni dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021

15-07-2020 IMCO_AM(2020)655652 PE655.652v01-00 IMCO
Leszek MILLER

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-servizzi diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

OPINJONI dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648599 PE648.599v02-00 IMCO
Adam BIELAN

OPINJONI dwar drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

OPINJONI dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

OPINJONI dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari

07-07-2020 IMCO_PA(2020)652282 PE652.282v01-00 IMCO
Anna CAVAZZINI

OPINJONI dwar l-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, fil-kultura u fis-settur awdjoviżiv

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

IL-MINUTI - It-Tnejn, 29 ta' Ġunju 2020

06-07-2020 IMCO_PV(2020)06-29-1 PE654.027v01-00 IMCO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021

02-07-2020 IMCO_PA(2020)654034 PE654.034v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 29 ta' Ġunju 2020

29-06-2020 IMCO_OJ(2020)06-29_1 PE653.781v02-00 IMCO

EMENDI 1 - 355 - Abbozz ta' rapport Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi

26-06-2020 IMCO_AM(2020)653970 PE653.970v01-00 IMCO
David CORMAND

EMENDI 1 - 288 - Abbozz ta' rapport It-tisħiħ tas-Suq Uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653761 PE653.761v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

EMENDI 1 - 68 - Abbozz ta' opinjoni L-intelliġenza artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali

17-06-2020 IMCO_AM(2020)653820 PE653.820v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

IL-MINUTI - It-Tnejn, 8 ta' Ġunju 2020

16-06-2020 IMCO_PV(2020)06-08-1 PE653.764v01-00 IMCO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

16-06-2020 IMCO_PA(2020)653798 PE653.798v01-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

EMENDI 1 - 121 - Abbozz ta' opinjoni Strateġija Industrijali ġdida għall-Ewropa

10-06-2020 IMCO_AM(2020)652522 PE652.522v02-00 IMCO
Adam BIELAN

EMENDI 1 - 49 - Abbozz ta' opinjoni Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

05-06-2020 IMCO_AM(2020)652520 PE652.520v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 20 ta' Mejju 2020

04-06-2020 IMCO_PV(2020)05-20-1 PE652.569v01-00 IMCO

IL-MINUTI - It-Tnejn, 4 ta' Mejju 2020

02-06-2020 IMCO_PV(2020)05-04-1 PE650.664v02-00 IMCO

OPINJONI dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Kris PEETERS

IL-MINUTI - It-Tnejn, 18 ta' Mejju 2020

28-05-2020 IMCO_PV(2020)05-18-1 PE652.405v01-00 IMCO

EMENDI 1 - 88 - Abbozz ta' opinjoni Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652384 PE652.384v01-00 IMCO
Svenja HAHN

EMENDI 1 - 137 - Abbozz ta' opinjoni Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

27-05-2020 IMCO_AM(2020)652393 PE652.393v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa

26-05-2020 IMCO_PA(2020)652383 PE652.383v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 8 ta' Ġunju 2020

26-05-2020 IMCO_OJ(2020)06-08_1 PE652.462v01-00 IMCO

EMENDI 1 - 289 - Abbozz ta' rapport L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku

20-05-2020 IMCO_AM(2020)652340 PE652.340v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-Intelliġenza Artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u mill-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali

18-05-2020 IMCO_PA(2020)648565 PE648.565v01-00 IMCO
Marcel KOLAJA

EMENDI 1 - 311 - Abbozz ta' rapport Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

18-05-2020 IMCO_AM(2020)650712 PE650.712v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

EMENDI 599 - 919 - Abbozz ta' rapport Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652305 PE652.305v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

EMENDI 312 - 598 - Abbozz ta' rapport L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

18-05-2020 IMCO_AM(2020)652350 PE652.350v01-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

ABBOZZ TA' RAPPORT Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi

13-05-2020 IMCO_PR(2020)650478 PE650.478v02-00 IMCO
David CORMAND

ABBOZZ TA' AĠENDA - L-Erbgħa, 20 ta' Mejju 2020

11-05-2020 IMCO_OJ(2020)05-20_1 PE650.726v01-00 IMCO

EMENDI 1 - 79 - Abbozz ta' opinjoni L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali

08-05-2020 IMCO_AM(2020)650628 PE650.628v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 18 ta' Mejju 2020

08-05-2020 IMCO_OJ(2020)05-18_1 PE650.717v01-00 IMCO

EMENDI 1 - 89 - Abbozz ta' opinjoni L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650618 PE650.618v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

EMENDI 1 - 47 - Abbozz ta' opinjoni Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

07-05-2020 IMCO_AM(2020)650629 PE650.629v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar it-tisħiħ tas-suq uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi

06-05-2020 IMCO_PR(2020)646943 PE646.943v01-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 4 ta' Mejju 2020

04-05-2020 IMCO_OJ(2020)05-04_1 PE650.535v02-00 IMCO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali

04-05-2020 IMCO_PA(2020)650637 PE650.637v01-00 IMCO
Andreas SCHWAB

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

28-04-2020 IMCO_PA(2020)648381 PE648.381v01-00 IMCO
Svenja HAHN

EMENDI 1 - 89 - Abbozz ta' opinjoni Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

27-04-2020 IMCO_AM(2020)650361 PE650.361v02-00 IMCO
Kris PEETERS

ABBOZZ TA' RAPPORT li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

24-04-2020 IMCO_PR(2020)648474 PE648.474v02-00 IMCO
Alex AGIUS SALIBA

IL-MINUTI - It-Tlieta, 14 ta' April 2020

21-04-2020 IMCO_PV(2020)04-14-1 PE650.479v01-00 IMCO

Opinjoni dwar il-Linji gwida għall-Baġit 2021 - Taqsima III

15-04-2020 IMCO_AL(2020)647028 PE647.028v01-00 IMCO
Leszek MILLER

ABBOZZ TA' OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

15-04-2020 IMCO_PA(2020)648496 PE648.496v01-00 IMCO
Alexandra GEESE

EMENDI 1 - 120 - Abbozz ta' opinjoni L-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, fil-kultura u fis-settur awdjoviżiv

15-04-2020 IMCO_AM(2020)650362 PE650.362v01-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 2 ta' April 2020

15-04-2020 IMCO_PV(2020)04-02-1 PE650.433v01-00 IMCO

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 14 ta' April 2020

14-04-2020 IMCO_OJ(2020)04-14_1 PE650.389v02-00 IMCO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648599 PE648.599v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

10-04-2020 IMCO_PA(2020)648600 PE648.600v01-00 IMCO
Adam BIELAN

ABBOZZ TA' OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-servizzi diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online

06-04-2020 IMCO_PA(2020)648645 PE648.645v01-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku

02-04-2020 IMCO_PR(2020)647016 PE647.016v01-00 IMCO
Marion WALSMANN

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 2 ta' April 2020

02-04-2020 IMCO_OJ(2020)04-02_1 PE648.627v03-00 IMCO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

26-03-2020 IMCO_PA(2020)648346 PE648.346v02-00 IMCO
Kris PEETERS

AVVIŻ LILL-MEMBRI Rapport tal-missjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur fl-Italja (Ruma) mill-24 sas-26 ta' Frar 2020

17-03-2020 IMCO_CM(2020)648475 PE648.475v02-00 IMCO