Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini (ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini)

2020/2028(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
IMCO

kumitat responsabbli

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li temenda l-Anness V tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-prova tal-kwalifiki formali u t-titoli tal-korsijiet tat-taħriġ

2020/2546(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Pollakka tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/208 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta' vetturi għall-agrikoltura u l-forestrija

2020/2530(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
IMCO

kumitat responsabbli

Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi

2020/2021(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Tisħiħ tas-Suq Uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi

2020/2020(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

kumitat responsabbli

Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku Diġitali

2020/2018(INL) Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/81/KE, rigward l-akkwist pubbliku fl-oqsma tad-difiża u tas-sigurtà, u tad-Direttiva 2009/43/KE, rigward it-trasferiment ta' prodotti relatati mad-difiża

2019/2204(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

kumitat responsabbli

L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku

2019/2190(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

kumitat responsabbli

L-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur, u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà

2018/0168(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

kumitat responsabbli

L-istabbiliment tal-l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati

2017/0087(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
IMCO

kumitat responsabbli