Dokumenti ta’ ħidma


Id-dokumenti ta’ ħidma huma dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-abbozzar ta’ rapporti u opinjonijiet. Il-kumitati spiss jużaw dan il-format sabiex jippubblikaw in-nota spjegattiva tar-rapport tagħhom.
Għad-dokumenti ta’ ħidma kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

DOKUMENT TA' ĦIDMA Dokument preparatorju għal abbozz ta' opinjoni dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN