Please fill this field

Dokumenti reċenti

Uħud minn dawn id-dokumenti jistgħu ma jkunux disponibbli bil-lingwa tiegħek; għaldaqstant, verżjoni oħra tiġi ssuġġerita awtomatikament. Ikunu murija b'ikona li tirrappreżenta l-verżjoni lingwistika suġġerita. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report Elimination of customs duties on certain products EN

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE

MINUTES - Thursday, 24 September 2020 EN

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the Conclusion on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and Norway relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom's withdrawal from the European Union EN

16-10-2020 INTA_PR(2020)658924 PE658.924v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and Cuba relating to the modification of concessions on all the tariff-rate quotas included in the EU Schedule CLXXV as a consequence of the United Kingdom's withdrawal from the European Union EN

16-10-2020 INTA_PR(2020)658925 PE658.925v01-00 INTA
Gabriel MATO

MINUTES - Thursday, 3 September 2020 EN

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 12 ta' Ottubru 2020

12-10-2020 INTA_OJ(2020)10-12_1 PE658.876v02-00 INTA

IL-MINUTI - Il-Ġimgħa, 12 ta' Ġunju 2020

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 15 ta' Ottubru 2020

06-10-2020 INTA_OJ(2020)10-15_1 PE658.880v01-00 INTA

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1- 47 - Draft opinion Report on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine EN

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar lejn mekkaniżmu tal-UE ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera kompatibbli mad-WTO

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

AMENDMENTS 1 - 79 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

OPINJONI dwar strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

AMENDMENTS 1 - 75 - Draft opinion Sustainable corporate governance EN

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

AMENDMENTS 1 - 149 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft report containing a motion for a non-legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim li jemenda l-Ftehim ta' Sħubija Interim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Istat Indipendenti ta' Samoa u ta' adeżjonijiet futuri ta' Stati Gżejjer tal-Paċifiku oħrajn

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

AMENDMENTS 3 - 11 - Draft report Introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process EN

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

OPINJONI dwar Strateġija ġdida UE-Afrika - sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

OPINJONI dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

AMENDMENTS 1 - 75 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion Report on the implementation of the EU Association Agreement with the Republic of Moldova EN

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ABBOZZ TA' OPINJONI b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar diliġenza dovuta korporattiva u akkontabilità korporattiva

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Governanza Korporattiva Sostenibbli

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ABBOZZ TA' RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

IL-MINUTI - It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 25 ta' Ġunju 2020

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2020

30-06-2020 INTA_OJ(2020)07-06_1 PE654.012v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

OPINJONI dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 25 ta' Ġunju 2020

18-06-2020 INTA_OJ(2020)06-25_1 PE653.844v01-00 INTA

IL-MINUTI - Il-Ħamis, 28 ta' Mejju 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 110 - Draft opinion A new EU-Africa Strategy - a partnership for sustainable and inclusive development EN

16-06-2020 INTA_AM(2020)653807 PE653.807v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija ġdida għall-SMEs Ewropej

15-06-2020 INTA_PA(2020)653813 PE653.813v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

AMENDMENTS 16 - 63 - Draft report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council concerning the exercise of the Union’s rights for the application and enforcement of international trade rules EN

05-06-2020 INTA_AM(2020)652575 PE652.575v01-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

IL-MINUTI - It-Tnejn, 25 ta' Mejju 2020

04-06-2020 CJ38_PV(2020)05-25-1 PE652.464v01-00 AFET INTA

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ġimgħa, 12 ta' Ġunju 2020

04-06-2020 CJ38_OJ(2020)06-12_1 PE652.616v01-00 AFET INTA

AMENDMENTS 1 - 309 - Draft report Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 EN

03-06-2020 INTA_AM(2020)652533 PE652.533v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

OPINJONI dwar ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja

02-06-2020 INTA_AD(2020)648523 PE648.523v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ABBOZZ TA' OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha

02-06-2020 INTA_PA(2020)652411 PE652.411v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion A New Industrial Strategy for Europe EN

29-05-2020 INTA_AM(2020)652539 PE652.539v01-00 INTA
Markus BUCHHEIT

OPINJONI dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti

28-05-2020 INTA_AD(2020)650551 PE650.551v02-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

EMENDI 1 - 250 - Abbozz ta' rapport Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652491 PE652.491v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

EMENDI 251 - 389 - Abbozz ta' rapport Rakkomandazzjonijiet dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

27-05-2020 CJ38_AM(2020)652501 PE652.501v01-00 AFET INTA
Christophe HANSEN Kati PIRI

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 25 ta' Mejju 2020

25-05-2020 CJ38_OJ(2020)05-25_1 PE652.281v02-00 AFET INTA

ABBOZZ TA' AĠENDA - Il-Ħamis, 28 ta' Mejju 2020

19-05-2020 INTA_OJ(2020)05-28_1 PE652.299v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

18-05-2020 INTA_AM(2020)652313 PE652.313v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Protokoll tal-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Amerka Ċentrali min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

15-05-2020 INTA_PA(2020)650387 PE650.387v01-00 INTA
Gabriel MATO

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija ġdida UE-Afrika - sħubija għal żvilupp sostenibbli u inklużiv

14-05-2020 INTA_PA(2020)648592 PE648.592v01-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa

14-05-2020 INTA_PA(2020)650380 PE650.380v03-00 INTA
Markus BUCHHEIT

IL-MINUTI - It-Tlieta, 21 ta' April 2020

07-05-2020 INTA_PV(2020)04-21-1 PE650.528v01-00 INTA

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali internazzjonali

06-05-2020 INTA_PR(2020)647001 PE647.001v02-00 INTA
Marie-Pierre VEDRENNE

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar in-nuqqas ta' mediċini – kif nindirizzaw problema emerġenti

05-05-2020 INTA_PA(2020)650551 PE650.551v01-00 INTA
Andrey KOVATCHEV

AMENDMENTS 1 - 46 - Draft opinion Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests EN

27-04-2020 INTA_AM(2020)650546 PE650.546v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tlieta, 21 ta' April 2020

15-04-2020 INTA_OJ(2020)04-21_1 PE650.466v01-00 INTA

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq

07-04-2020 CJ38_PR(2020)650385 PE650.385v01-00 AFET INTA
Kati PIRI Christophe HANSEN

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar ir-rwol tal-UE fil-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tad-dinja

27-03-2020 INTA_PA(2020)648523 PE648.523v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ABBOZZ TA' OPINJONI Rapport ta' Implimentazzjoni Annwali dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia

26-03-2020 INTA_PA(2020)648614 PE648.614v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

19-03-2020 INTA_AD(2020)648503 PE648.503v01-00 INTA
Sven SIMON

IL-MINUTI - L-Erbgħa, 19 ta' Frar 2020 - Il-Ħamis, 20 ta' Frar 2020

03-03-2020 INTA_PV(2020)02-19-1 PE648.356v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit EN

26-02-2020 INTA_AM(2020)648387 PE648.387v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ