Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera b'rabta man-negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO tal-Iżvizzera dwar il-laħam imħawwar mhux ippreparat mod ieħor

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-02-2020

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

Bernd LANGE

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 14-11-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 14-11-2019

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 06-11-2019

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għal-Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja msemmija fil-Memorandum ta' Qbil Rivedut Rigward l-Importazzjoni tal-Laħam taċ-Ċanga minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b'Ċerti Ormoni Tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2019

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2019

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

15-10-2019 INTA_PR(2019)642860 PE642.860v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar l-Allokazzjoni lill-Istati Uniti ta' Sehem fil-Kwota Tariffarja għal-Laħam taċ-Ċanga ta' Kwalità Għolja msemmija fil-Memorandum ta' Qbil Rivedut Rigward l-Importazzjoni tal-Laħam taċ-Ċanga minn Annimali li Ma Jkunux Ġew Ittrattati b'Ċerti Ormoni Tat-Tkabbir u Rigward id-Dazji Ogħla Applikati mill-Istati Uniti għal Ċerti Prodotti tal-Unjoni Ewropea (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)642862 PE642.862v01-00
INTA

Bernd LANGE

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2019

ABBOZZ TA' RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra

15-10-2019 INTA_PR(2019)642888 PE642.888v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-11-2019