Opinjoni


Jekk kumitat iqis li l-kwistjonijiet koperti minn rapport riferut lil kumitat ieħor jolqtu l-oqsma ta responsabbiltà tiegħu, jista jitlob li jiġi rikonoxxut bħala "kumitat għal opinjoni" (Artikolu 53). L-opinjoni adottata tingħadda lill-kumitat responsabbli, li mbagħad jagħmel votazzjoni dwarha. L-emendi ta kumitat assoċjat għal opinjoni (Regola 54) li jaqgħu fil-kompetenza esklussiva ta dan tal-aħħar iridu jiġu aċċettati mill-kumitat responsabbli mingħajr votazzjoni. L-opinjonijiet u l-pożizzjonijiet kollha fil-forma ta emendi adottati minn kumitat għal opinjoni jridu jiġu annessi mar-rapport finali. Din il-paġna turi opinjonijiet li ġew adottati mill-kumitat.
Uża l-funzjoni ta tiftix għall-opinjonijiet u għall-pożizzjonijiet kollha disponibbli fil-forma ta emendi.

OPINJONI dwar il-Politika tal-kompetizzjoni – rapport annwali 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

Opinjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

Opinjoni dwar il-Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

25-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v02-00
INTA

Bernd LANGE