Tiftix ġenerali

Tfittxija

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 20 ta' Jannar 2020 - It-Tlieta, 21 ta' Jannar 2020

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera b'rabta man-negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO tal-Iżvizzera dwar il-laħam imħawwar mhux ippreparat mod ieħor

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-02-2020

IL-MINUTI - It-Tnejn, 2 ta' Diċembru 2019 - It-Tlieta, 3 ta' Diċembru 2019

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Opinjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

  AMENDMENTS 1 - 30 - Draft opinion Competition policy - annual report 2019

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01

ABBOZZ TA' AĠENDA - It-Tnejn, 2 ta' Diċembru 2019 - It-Tlieta, 3 ta' Diċembru 2019

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

IL-MINUTI - It-Tnejn, 25 ta' Novembru 2019

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA