Please fill this field

Workshops

Is-sessjonijiet ta’ ħidma jiġu organizzati mid-dipartimenti tematiċi bil-għan li l-membri jkunu jistgħu jiltaqgħu ma’ esperti dwar suġġetti marbuta ma’ xogħol parlamentari jew ta’ interess attwali, jagħmlulhom il-mistoqsijiet tagħhom u jiskambjaw il-fehmiet magħhom. Is-sessjonijiet ta’ ħidma mhux bilfors isiru fil-pubbliku, imma jistgħu jsiru waqt laqgħat tal-kumitati.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

ITRE

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany.

Kuntatti

Kuntatti

Dipartiment Tematiku għall-Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja