Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Mejju 2017)

2017/2131(INL) Proċedura ta' inizjattiva leġislattiva
LIBE

[Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu

2020/2029(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

kumitat responsabbli

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali

2020/2022(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Kris PEETERS [PPE]

kumitat responsabbli

L-intelliġenza artifiċjali fil-liġi kriminali u l-użu tagħha mill-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji f'materji kriminali

2020/2016(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

kumitat responsabbli

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom: Nikkumbattu l-attitudnijiet negattivi fil-konfront ta' persuni ta' oriġini Romani fl-Ewropa

2020/2011(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Rotot Ġodda għall-Migrazzjoni Legali tal-Ħaddiema

2020/2010(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Miriam DALLI [S&D]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi

2020/2009(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar it-tnedija fir-Renju Unit ta' skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika

2019/0819(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

kumitat responsabbli

Rapport ta' implimentazzjoni rigward id-Direttiva dwar ir-Ritorn

2019/2208(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

L-Implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-Proċeduri ta' Konsenja bejn l-Istati Membri

2019/2207(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

kumitat responsabbli